Bijbel of Koran?

Bijbel of Koran | I. Voorbeelden van satanische invloed in de Islam.

Moslim Broederschap Bron op Wikipedia
Enkele van Qutb's belangrijkste ideeën waren: Het concept van takfir: politieke leiders en anderen mogen worden geliquideerd als ze geen echte moslims zijn. Indien een leider de islamitische wetgeving (sharia) niet invoerde was het volgens hem geen goede moslim en daarom een kaffir en mocht daarom ter dood worden gebracht. Dit was gebaseerd op een uitspraak van Ibn Taymiya (1268-1328) in reactie op de Mongoolse aanvallen op de gebieden van de islam die de moslims onder een niet-moslim regering zouden brengen. Het liquideren van deze heidenen zou in zijn ogen daarom gelegitimeerd zijn. Het gebruik van het concept jahiliyya. Volgens hem was de wereld, inclusief de Arabische, ver afgedwaald van de islam en weer teruggekeerd naar de "wereld van onwetendheid" van voor Mohammed; de jahiliyya. Dit werd volgens hem vooral veroorzaakt door de besmetting van de islam door de westerse corrupte liberale samenleving.
Zijn werk werd binnen de Egyptische Moslimbroederschap als zeer invloedrijk gezien, maar na zijn dood leidden zijn ideeën tot een scheuring binnen de broederschap. Sommigen wilden de radicale koers van Qutb voortzetten, maar een meerderheid prefereerde een niet-gewelddadige koers. Qutbs invloed is nog altijd zeer sterk voelbaar in verschillende islamistische bewegingen, maar binnen de Egyptische islamistische bewegingen is al jarenlang kritiek op Sayyid Qutb's gedachtegoed, vooral de implicatie dat slechte heersers afvalligen zijn (wat impliceert dat je hen mag doden).
Qutbs interpretatie van de islam wordt door de overgrote meerderheid van de moslims wereldwijd als verkeerd gezien. Zelfs de als zeer conservatief bekendstaande wahabieten (en die ook sterk geïnspireerd zijn door Ibn Taymiya) wijzen zijn interpretatie van de koran sterk af met het verwijt dat hij door gebrek aan kennis de koran niet goed heeft begrepen en daarom een dwaalleer verkondigt.
Qutb wordt door sommige deskundigen gezien als de centrale man van het islamisme. Zijn volgelingen worden ook wel aangeduid als qutbisten, om zo onderscheid te maken met andere stromingen zoals salafisten en wahabisten. Zelf beschrijven ze zich echter niet zo.

Boko Haran soennitisch Bron op Wikipedia
Huidige (2014) leider Abubakar Shekau ontwikkelde ook een soort persoonlijkheidscultus en heeft in videoboodschappen herhaaldelijk gezegd dat hij gelooft dat God hem de opdracht heeft gegeven om te moorden en dat hij "evenveel plezier haalt uit het moorden zoals hij plezier haalt uit het slachten van een kip of ram". Deze ontwikkelingen leidden ertoe dat zelfs veel conservatieve moslims in Noord-Nigeria, salafisten, niets met zijn organisatie van doen willen hebben. Oprichting 2002, bases in Noordoost-Nigeria Actief in Nigeria, Kameroen, Tsjaad, Niger, Centraal-Afrikaanse Republiek. Methoden: uitroeiing van hele dorpen, aanslagen tegen kerken, vernietiging van scholen, bomaanslagen, ontvoeringen, slavenhandel, wapenhandel, kinderprostitutie, amputaties, vernietiging van tombes, moskeeën en kerken, intimidatie, propaganda.

Al Qaida soennitisch Bron op Wikipedia
In een fatwa uit 1998 roept Al Qaida elke moslim op om Amerikanen en hun bondgenoten te doden, volgens de fatwa is dat de wil van Allah en een individuele plicht van elke moslim. Volgens Al Qaida worden moslims onderdrukt door het Westen, de aanstichters van die onderdrukking zijn in de ogen van Al Qaida zionisten die gesteund worden door het Westen. Daarmee hebben Israël en het Westen de oorlog verklaard aan Allah en alle moslims, aldus de fatwa. De fatwa is ondertekend door Osama bin Laden, de ex-leider van Al Qaida, en door Ayman al-Zawahiri, de toenmalige leider van de Egyptische Islamitische Jihad en tegenwoordig de tweede man van Al Qaida. Deze groeperingen plegen zelfs de meest brute moorden op mensen die juist hun leven lang trachten om de lijdende naaste te helpen. Wanneer men zich dan ook nog beroept op een hogere macht die dit beveelt is het geheel duidelijk dat dit alleen de satan kan zijn.

Isis (sinds 2014 IS, Islamic State) soennitisch. ISIS berust op de ideologie van de Moslim Broederschap, de eerste extremistische moslim groepering, ontstaan in Egypte in de jaren twintig van de vorige eeuw.
ISIS is bekend om zijn strenge Wahhabische interpretatie van de Islam en grof geweld vooral tegen sjiieten en christenen.
Tijdens het conflict in Irak in 2014 liet ISIS tientallen videos zien van wrede behandeling van burgers die werden aangevallen om reden van hun geloof of ethnische afkomst. Navi Pillay, hoge commissaris van de VN voor mensenrechten waarschuwde voor oorlogsmisdaden in de Iraakse campagne van ISIS en publiceerde een VN rapport over ISIS soldaten die Iraakse militairen en 17 burgers doden in een enkele straat in Mosul. De VN rapporteerde verder dat tussen 5 en 22 juni meer dan 1000 Iraakse burgers werden gedood en zeker zoveel verwond. In Syrie werd op 29 mei een dorp overvallen en minstens 15 burgers vermoord inclusief minstens 6 kinderen. Het Syrische bureau voor mensenrechten rapporteerde dat op 1 juni een 102 jaar oude man met zijn hele familie was vermoord in Hama. ISIS dwingt ook Iraakse kinderen mee te doen aan acties met maskers op en wapens in hun hand (Mosul). Professor Mahmoud Al-Asali van de universiteit in Mosul, een moslim die protesteerde tegen de behandeling van christenen moest het zelf ook met de dood bekopen. Christenen leefden al in dit gebied lang voordat Mohammed werd geboren.

Uit het nieuws op zondag 10 augustus 2014: Zeker vijfhonderd yezidi's zijn door de oprukkende moslimextremisten van de Islamitische Staat (IS), voorheen ISIS, gedood en begraven in massagraven. De autoriteiten zeggen over bewijzen te beschikken dat er vrouwen en kinderen levend begraven zijn bij de inname van de noordwestelijke stad Sinjar. Ook hebben de terroristen ongeveer driehonderd vrouwen ontvoerd die zij als slaven gebruiken. De strijders van IS maken zich schuldig aan onthoofdingen, stenigingen, verkrachtingen en andere vormen van marteling. Iedereen die niet hun interpretatie van de soennitische islam volgt, wacht de dood. Kijk, vergelijk en kies zelf maar of dit de wil van God is!

Hezbollah Partij van God Sjiitisch Bron op Wikipedia
Hezbollah introduceerde als eerste militante groepering zelfmoordaanslagen, dat deed ze in 1983. Dit toentertijd nieuwe fenomeen zorgde voor veel publiciteit in het Westen. Bij de zelfmoordaanslagen kwamen veel Israëlische burgers en militairen om het leven. Andere radicaalislamitische bewegingen zoals de Palestijnse Hamas, de Islamitische Jihad en de Al Qaida-beweging hebben dit soort acties overgenomen. Dergelijke daden worden door de genoemde bewegingen verdedigd als oorlogsmanoeuvres; volgens Amnesty International echter zijn dit soort aanslagen op de burgerbevolking misdaden tegen de menselijkheid. In Genesis 9 lezen we dat God zegt: “Van iedereen die zijn medemens doodt, eis ik genoegdoening. Wie bloed van mensen vergiet, diens bloed wordt door mensen vergoten, want God heeft de mens als zijn evenbeeld gemaakt”
In Jesaja 9 wordt ons allen duidelijk gemaakt wat er gebeurt met moordenaars: Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven: de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. In Openbaring 1 wordt ons geschilderd dat deze Vredevorst terug komt op aarde. Hij heeft de sleutels van het dodenrijk. Zorg dat je hem als verlosser aanneemt voor het zover is, dan zul je erbarming vinden.

Taliban Bron op Wikipedia
Taliban is het meervoud van talib, dat student (van theologie) betekent. De teelt van papaver voor de productie van heroïne was voor hen een belangrijke inkomstenbron.
De taliban hebben hun wortels in de madrassa's van Pakistan. Tijdens de Afghaanse Oorlog waren veel Afghanen gevlucht naar Pakistan en de zonen van de vluchtelingen werden massaal naar de Pakistaanse madrassa's gestuurd waar ze behalve van Koranstudie ook genoten van gratis voedsel en onderdak. De madrassa's worden voornamelijk gefinancierd vanuit de Arabische landen en onderwijzen merendeels een uiterst orthodoxe soennitische militante versie van de islam. Een belangrijke madrassa voor de taliban is Darul uloom Haqqania (onder leiding van Maulana Sami ul-Haq, ook wel de vader van de taliban genoemd) waar de belangrijkste leiders van de taliban, zoals Mullah Omar, zijn opgeleid. Tijdens de burgeroorlog die ontstond na het vertrek van de Sovjet-Unie uit Afghanistan werden de taliban gevormd uit de Afghaanse vluchtelingen waarbinnen de studenten van madrassa's de belangrijkste fractie vormden en de leiding namen. Vanaf 2006 werd een sterke "talibanisering" in Pakistan gesignaleerd.

Terrorisme. Bron op Wikipedia
Islamistisch georiënteerde organisaties zorgen wereldwijd voor veel terroristische aanslagen. Het National Counterterrorism Center (Verenigde Staten) zegt in haar jaarverslag terrorisme 2011 dat ongeveer 70% van alle terroristische moorden van dat jaar wereldwijd werd gepleegd door soennitische moslims. Het rapport stelt: Soennitische extremisten zijn voor het derde achtereenvolgende jaar verantwoordelijk voor het grootste aantal terroristische aanslagen en ongelukken. Meer dan 5700 incidenten komen op rekening van Soennitische extremisten. Het gaat om 56% van het aantal aanvallen en 70% van het aantal doden. In totaal ging het in 2011 om 10.283 aanslagen met 12.533 doden, 25.903 gewonden en 5.554 ontvoeringen. De doden waren het slachtoffer van soennieten (8.886), niet religieuze anarchisten (1.926 ), onbekende groepen (1.519), onbekende losse personen (170) en Neo Nazi's, Fascisten en Blanke Suprematie Groepen (70).