Bijbel of Koran?

Bijbel of Koran | II. Voorbeelden van satanische invloed in zogenaamde “christelijke” kring.

Uitdrukkelijk wil ik erop wijzen dat er ook groepen zijn die grote wandaden bedrijven uit naam van een zogenaamde christelijke overtuiging. Ook daar is het de satan die de inspiratie levert en niet de Geest van God. In feite is ieder mens na de zondeval een prooi van de satan. Ook mensen die zeggen Christus te hebben aanvaard vertonen vaak kenmerken die niets te maken hebben met de Geest van God. Door de hele geschiedenis heen zijn winstbejag, veroveringsdrang, uitbuiting, botvieren van lusten, onrecht en leugen aan te wijzen bij personen en groepen die zich christen noemen. Hier onder volgen enkele extreme voorbeelden. Laat je daardoor niet tot haat verleiden. Alle mensen, of zij nu christen zijn of moslim of wat dan ook worden voortdurend belaagd door de satan. Blijvend verzet daartegen is nodig. Wie telkens, ja iedere dag, roept om de hulp van Gods Geest op grond van de verzoening door Christus, zal die ook altijd weer krijgen. Dan wordt je meer en meer recht geleid en haat en leugen zullen steeds weer wijken.

Leger van de Heer. Bron op Wikipedia Het Verzetsleger van de Heer (Engels: Lord's Resistance Army (LRA)) is een rebellengroep in Noord-Oeganda die ontstaan is in 1987. De groep wordt geleid door Joseph Kony, die zichzelf tot profeet heeft uitgeroepen en een staat wil uitroepen gebaseerd op een eigen interpretatie van de bijbelse Tien Geboden.
De rebellen van het Verzetsleger van Joseph Kony vormen een schijnbaar weinig gestructureerde organisatie die verantwoordelijk is voor vele gruweldaden. Zij ontvoeren jongens om hen als kindsoldaat te laten vechten en meisjes om hen als seksslavin te laten werken. Kinderen die proberen te ontsnappen worden vermoord of verminkt, vaak op gruwelijke wijze. De meeste leden van het leger komen van het Acholi-volk. Het Acholi-volk is dus tevens het grootste slachtoffer.
Behalve in Oeganda vinden deze ontvoeringen ook plaats in Zuid-Soedan. De Soedanese overheid, die weinig grip op het gebied had, en hier ook regelmatig met rebellie te kampen had, stond deze ontvoeringen oogluikend toe, en kon of wilde er niets aan doen. De rebelse stammen werden er door verzwakt, wat de Soedanese regering in Khartoem goed uitkwam.

Srebrenica Bron op Wikipedia De val van Srebrenica op 11 juli 1995 was de inname van de Bosnische stad Srebrenica en de daaropvolgende deportatie en genocide van meer dan 7000 moslimjongens en -mannen, die formeel onder bescherming stonden van een VN-bataljon bestaande uit Nederlandse militairen. Het exacte aantal slachtoffers is nooit vast komen te staan. Het Nederlands Instituut voor Oorlogs Documentatie (NIOD) ging in 2002 nog van ongeveer 7.000 doden uit, maar het Bosnische herdenkingscentrum heeft tot aan 2009 al 8373 slachtoffers geteld. Tot juli 2012 zijn van deze slachtoffers 6.838 geïdentificeerd. Na het uiteenvallen van Joegoslavië en de burgeroorlog die daarop volgde werd de stad, evenals Tuzla, Sarajevo, Goražde en ŽEpa, door de Verenigde Naties tot veilige enclave voor moslims verklaard, binnen een door Bosnische Serviërs beheerst gebied. Voor de veiligheid van de ruim 30.000 inwoners van de enclave werd gezorgd door de aanwezigheid van een internationale vredesmacht onder de vlag van de Verenigde Naties. In 1993 werd Srebrenica door Servische eenheden dusdanig bedreigd dat de stad door de Verenigde Naties werd uitgeroepen tot de eerste “safe area” in het Bosnische conflict.
Op 11 juli 1995, toen ruim 600 Nederlandse UNPROFOR-militairen (achtereenvolgens de bataljons 'Dutchbat I, II en III') in Tuzla en Srebrenica hun humanitaire werk deden, drongen Bosnisch-Servische troepen onder bevel van generaal Ratko Mladiæ met hulp van tanks de stad binnen en deporteerden en vermoordden een groot deel van de daar aanwezige moslimmannen en -jongens. Het wordt gezien als de ergste daad van genocide in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.
Dit is na de tweede wereldoorlog de gruwelijkste wandaad waartoe de satan mensen heeft verleid. Als Nederlander ben ik diep beschaamd over de slappe stellingname van de Nederlandse commandant van deze enclave. Verzet was militair nauwelijks mogelijk maar er is blijkbaar niet eens geprobeerd althans moreel en verbaal verzet te plegen en iedere medewerking te weigeren. Er zijn zelfs geen VN waarnemers met die mannen meegestuurd.

Er vallen vele andere voorbeelden te geven van ernstige misdragingen. Zo is het gebruik van burgers om militaire stellingen te beschermen in b.v. het Irak van Sadam en door Hamas in Palestina in strijd met het oorlogsrecht. Het toch beschieten of bombarderen van dergelijke doelen is echter eveneens een wandaad die strijdig is met christelijke naastenliefde en met het oorlogsrecht.