Bijbel of Koran?

Bijbel of Koran | Links en info

Sites die meer info geven over de Islam en Mohammed:

Evangelie & moslims - Respektvol omgaan met moslims.
- Wikipedia artikel over Mohammed en de Islam.
Frisse wateren - Een voormalige moslim over de Islam.
Bespreking "De historische Mohammed", van Hans Jansen.
Visie op sharia van arabist Jansen.
Wie was de profeet Mohammed, seculiere visie.
Jesus saves .nl/ - Christelijke visie.
Alles over godsdienst - Bijbel en Koran - christelijke visie.
- Opinies in dagblad "Trouw".
het Kruispunt - Site met een dialoog tussen moslims en christenen.
Al-yaqeen.com - Het christendom onder de loep van moslims
Ex-moslims.org - Site van Belgische ex-moslims.
Answering-Islam Dutch-team - Over liefde in de Koran en in de Bijbel.
Answering-Islam Dutch-team - Over geweld in de basisbronnen van de Islam.
Wim Jongman - Bestrijding vredelievend karakter islam.

Overige interessante sites voor moslims:

MERF (Middle East Reformed Fellowship) - Je kunt hier o.a. de bijbel in het arabisch lezen.
Incil - Een contact voor Turks-talige christenen; portaal over het evangelie en het christelijk geloof.
KutsalKitap.nl - Eveneens een contact voor Turks-taligen. Bespreekt de zuilen van het christelijk geloof.
Evangelie & moslims - Stichting voor getuigenis en dienst onder moslims in Nederland.
IsaRuhAllah - Getuigenissen van ex-moslims die zich aan Christus hebben toevertrouwd.

Algemene Informatie over de bijbel:

Bijbel studie bond
Bijbel Online - Hier kun je bijbelgedeelten lezen en ophalen
De bijbel is Gods woord
Bijbels museum
bijbel.startpagina.nl
bijbel.startkabel.nl

Vertaling en verspreiding van de bijbel:

Wycliffe Bijbelvertalers
Het Nederlands Bijbel Genootschap
Christos vertalingen - Een erg letterlijke vertaling van het NT, septuaginta (LXX) en apocriefen

Cursus over het christelijk geloof:

Alpha cursus
Cursus theologie bij Laudius - Deelnemers worden wegwijs gemaakt in de kerk van vandaag

Evangelisatie:

Missionair - Evangelisatie algemeen
Evangelie en hindoes

Christelijke hulporganisaties:

ZOA - Oorspronkelijk hulporganisatie voor zuidoost Azie. Inmiddels veel breder.
De verre naasten. - Verstrekt hulp en geeft kleine kredieten aan plaatselijk bevolking in veel landen.
Red een kind - Zorgt voor levensonderhoud en opleiding van kinderen in o.a. India.
Mission Aviation Fellowship - Vliegt in derde wereld landen voor hulporganisaties
Open doors - Hulp aan christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt.